Kruiden en straling

Het blijkt dat door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en wifi veel elektrogevoelige personen nu al problemen hebben zoals hoofdpijn, hartkloppingen, huidproblemen o.a. permanente jeuk of pijn, slaapstoornissen, oorsuizen, moeheid, concentratieproblemen.
De Duitse biofysicus dr. Ulrich Warnke toonde aan dat “permanente blootstelling al aan zwakke microgolven chronische nitrosatieve-oxidatieve stress veroorzaakt, wat de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen, beschadigt. Dit vormt de basis van veel hedendaagse chronische ziekten zoals Alzheimer, multiple sclerose, Parkinson, diabetes, fibromyalgie, atherosclerose en zwaarlijvigheid.”

De mens is een bio-elektrisch wezen. Een goed functioneren van het menselijk lichaam verloopt via elektrische signalen, denk aan een elektrocardiogram, ECG, of een elektro-encefalogram, EEG. Levende cellen zijn afhankelijk van elektriciteit en elektrisch geladen atomen en moleculen (ionen) en kunnen daarom elektrisch worden beschadigd door een straling die wel te zwak is om significante opwarming (thermisch effect) te veroorzaken, maar, zoals schrijver en onderzoeker Arthur Firstenberg uitlegt in zijn meest recente boek:
“Wanneer een gewoon elektromagnetisch veld het lichaam binnengaat, veroorzaakt het dat ladingen gaan bewegen en stromen op gang komen. Maar wanneer extreem korte elektromagnetische pulsen [5G] het lichaam binnengaan, gebeurt er iets anders: de bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld her-bestralen en het dieper het lichaam insturen. Deze opnieuw gestraalde golven heten Brillouin precursors. (…) Dit betekent dat de verzekering die men ons geeft – dat deze millimetergolven te kort zijn om diep het lichaam binnen te dringen – niet waar is. 5G is zoveel gevaarlijker dan de voormalige microgolfcommunicatiesystemen.”

Straling kan elk weefsel in het lichaam beschadigen, maar de meest kwetsbare weefsels zijn de snelst groeiende weefsels zoals foetussen in de baarmoeder en beenmergcellen. Kinderen zijn uiterst gevoelig voor straling, want hun lichaamscellen delen zich tijdens de groei snel. De cellen in de testes en eierstokken zijn evenzo gevoelig en kunnen met een kleine dosis straling al steriel worden. Omdat de effecten van blootstelling aan dergelijke straling pas na 20-30 jaar verschijnen, wuiven veel mensen deze bezwaren gemakkelijk weg.

U kunt hier mijn uitvoerige ‘Reader 5G – biologisch experiment op de mensheid’ (maart 2019) gratis downloaden. Of op: www.verminder-electrosmog.nl/berichten, onder Berichten Archief.

Ik ben op zoek gegaan naar kruiden en andere natuurlijke middelen om het regeneratievermogen van de lichaamscellen te stimuleren en heb dit gebundeld in een syllabus (35 pp.) die tegen een kleine vergoeding kan worden toegezonden. De beste verdediging tegen alle stralingsgevolgen en ziekten begint echter bij de basis: een heel gezond dieet van liefst bio-organisch voedsel met appels, citrusvruchten, groenten uit de familie van de kruisbloemigen; mineralen en supplementen e.a.
(wordt vervolgd)