Disclaimer

Neem bij ernstige klachten of kwalen altijd contact op met uw behandelend arts of therapeut. Mogelijke adviezen op deze website zijn geen vervanging voor een medische behandeling of advies.